Voor de toekomst

Post By greenwacouser 0 Comments

Af en toe is het goed om even stil te staan bij de keuzes die we maken. Wat doen we, waarom doen we het en wat zijn de gevolgen voor de korte en lange termijn? Dan is waar Green Waco elke dag mee bezig is. We zijn een kleine vereniging die opgericht is nadat we zagen hoeveel afval er dagelijks langs de wegen gedumpt wordt, en al het afval dat we produceren. Het zette ons aan het denken.

We drukken een veel te harde stempel op de natuur en het milieu waarin we leven. De grotere bedrijven willen hier niets aan doen, of kunnen er niets aan doen. Overheden willen wel ingrijpen, maar de keuzes die zij maken, worden niet door iedereen opgevolgd of gehoord. Maar laten we eens eerlijk zijn. Begon die betere wereld niet bij onszelf?

Beginnen van onderaf

Er zijn veel mensen die wijzen naar de grotere bedrijven en de overheden op het moment dat het gaat om de klimaatverandering en vervuiling. Maar eigenlijk is dat niet terecht. Er zijn genoeg mogelijkheden om afval te scheiden en we gebruiken zelf de energie die op een vervuilende manier opgewekt moet worden. Wij stappen zelf in de auto’s waarmee we gaan rijden.

online casino

Nu zijn er duizenden mensen die zullen zeggen dat de bedrijven een veel grotere voetafdruk hebben. Maar is dat echt de reden om zelf niet aan de slag te gaan met de kleine aanpassingen die we allemaal door kunnen voeren in ons dagelijks leven? Aanpassingen die echt niet veel meer moeite kosten, maar die zeker een verschil kunnen maken wanneer miljoenen mensen elkaar helpen bij het beter omgaan met de wereld die wij gekregen hebben.

Kleine aanpassingen

Wanneer alle mensen in België er tegelijkertijd voor zouden kiezen om het afval efficiënt te scheiden en de auto te laten staan op de momenten dat deze eigenlijk niet echt noodzakelijk is, dan boeken we een enorme winst. Zeker wanneer andere landen ook zullen volgen. Willen we echt een groot verschil maken, dan moeten we kijken naar de energie die we gebruiken. Waarom laten we lampen branden in ruimtes waar niemand is? Moet alles altijd op standby blijven staan, of kan de televisie en de radio ook gewoon helemaal uit wanneer we er geen gebruik van maken?

Zoals we al eerder schreven, zijn het kleine aanpassingen. Het zijn keuzes die we op dagelijkse basis nemen, maar zonder erbij na te denken. Wanneer we meer bewust na gaan denken over wat we doen en wat de gevolgen zijn, dan zal het makkelijker blijken dan gedacht. De voetafdruk die jij al persoon maakt, is minimaal. Maar tel je alle mensen in je straat mee, dan wordt het al groter. Tel je alle mensen in België bij elkaar op, dan krijg je een enorme voetafdruk en wanneer al deze mensen 10% reduceren, dan is dat een verschil waar onze kinderen en kleinkinderen zeker baat bij zullen hebben wanneer zij opgroeien, en dat is al reden genoeg om ermee aan de slag te gaan.

Sponsoren

We willen hier wat ruimte vrijmaken voor onze sponsoren. Wij krijgen geen overheidssteun namelijk, omdat de overheid vindt dat de rol van de overheid al voldoende ingedekt wordt. Daarom hebben we contact gelegd met het online casino dat de naam heeft dat het de wereld wil veranderen door de winsten over de goede doelen te verdelen. Het online casino wilde ons via online casinoinformatie.com direct veel meer geld geven dan nodig was. De enige kosten die wij maken, zijn de kosten voor de website en de kosten voor het lobbyen bij de bedrijven, wat we met regelmaat proberen te doen om zo een bredere achterban te krijgen. Met de steun van het online casino hebben we ook de brochure op kunnen zetten die verkrijgbaar is voor al onze bezoekers. Het online casino wilde niet bij naam genoemd worden hier, en dat respecteren we. We begrijpen namelijk goed dat er veel organisaties zijn zoals de onze en dat niet alle organisaties even goed met het geld omgaan, zoals wij dat doen.

Wil je meer informatie hebben over ons, over de manier waarop we werken of wil je ook ambassadeur of sponsor worden na het lezen van onze brochure? Of heb je toevoegingen over hoe we gezamenlijk de wereld kunnen verbeteren voor de komende generaties? Neem dan vooral contact met ons op. Aangezien we overdag gewoon een betaalde baan hebben, kan het een dag duren voordat we antwoorden. We proberen echter altijd zo snel mogelijk te antwoorden op berichten, zodat we samen kunnen werken aan een betere wereld.

In onze volgende post gaan we het hebben over de veranderingen in het milieu.