Groen te groot

Post By greenwacouser 0 Comments

online casino Op het moment dat we begonnen te praten over milieubewust en meer bewust met groen bezig gaan, is er iets verkeerd gegaan. De grote denkers, de wetenschappers en de mensen in de politiek hebben gesproken over de enorme wereldproblemen. De gevolgen van het smelten van de ijskappen, de overstromingen en de opwarming van de aarde. Het waren schrikbarende beelden, de aarde die we gekregen hebben, takelt steeds verder af. Maar we kunnen er niets mee.

De smeltende kappen, de overstromingen en de opwarming van de aarde zijn waarschuwingen, maar we kunnen niets met waarschuwingen. Wij, als normale burgers, hebben informatie nodig over wat we kunnen doen om het te veranderen. De kleine aanpassingen die we kunnen doen op dagelijkse basis spelen hierbij een enorme rol. Vooral wanneer het niet te veel moeite kost. Daar hoef je je niet voor te schamen, je hebt meer dan genoeg te doen en je hebt je eigen problemen. Kun je echter tegelijkertijd de aarde redden door kleine dingen te veranderen in je dagelijkse patroon, dan zal je dat zeker doen.

Verkeerde focus

De verkeerde aandacht vanuit de wetenschappers en de politici heeft ervoor gezorgd dat we allemaal geschrokken zijn van de beelden, maar we zijn daarna verder gegaan met ons leven. Het zal onze tijd wel duren, en wat moeten we met de informatie die niet als voorspelling gepresenteerd is, maar als feit? Een ander probleem met de informatievoorziening is dat het niet consequent geweest is, en niet in de goede taal. Wetenschappers spreken elkaar tegen, Trump noemt het een fabel en tegelijkertijd staan er grote artikelen online in een wetenschappelijk jargon dat de meeste mensen niet kunnen of willen volgen.

Is het onze schuld dat er te weinig gebeurt?

We kunnen niet zeggen dat we er zelf geen schuld aan hebben dat er geen aanpassingen gedaan zijn. Er is zeker wel informatie beschikbaar gekomen, maar ook hier hebben de verschillende websites elkaar tegengesproken waardoor de mensen geen idee meer hadden wat ze moesten doen. Daarom raden wij iedereen aan om een stap terug te doen. Denk eens na over de manieren waarop jij mee kunt werken aan een betere wereld. Kun je de auto vaker laten staan bijvoorbeeld? Kun je besparen op de stroomrekening door bepaalde apparaten uit te zetten, of de lampen te vervangen door spaarlampen?

Het lijken kleine dingen en dat zijn het ook, maar het zijn wel kleine verschillen die een groot resultaat kunnen hebben, zeker wanneer er meerdere mensen zijn die hiermee aan de slag gaan. Besef je dat je niet de enige bent die een verschil kan maken en overleg eens met de buurt, de straat, het dorp of de stad waarin je woont wat de mogelijkheden zijn om minder afval te produceren, minder uit te stoten en minder energie te gebruiken. Wanneer er eenmaal een groep is die ermee begint, zal het namelijk snel uitgebreid worden over heel het land en dan zijn we echt goed bezig.

In ons volgende blog, zullen we meer informatie geven over het project.